Parkovací dom na Pustej – Púpavovej ul.

Názov: Parkovací dom na Pustej – Púpavovej ul.
Miesto: Bratislava – Karlova Ves
Autori: Juraj Karásek, Anton Vilček
Rok: 2016