Parkovací dom Veternicová

Názov: Parkovací dom na Veternicovej ul.
Miesto: Veternicová ul. Bratislava- Dlhé diely
Autori: Juraj Karásek, Anton Vilček
Rok: 2016