Budova Bajkal

Názov: Rekonštrukcia prevádzkového objektu na administratívnu budovu
Miesto: Bajkalská ul., Bratislava
Stavebník: Produkčný dom Forza a.s., Eco-invest a.s.
Autori: Juraj Karásek, Katarína Hrušovská, Marián Čurilla
Dátum: 2006