Publikácie a výstavy


Publikácie:

1.  Architectural Design 10-11/1986: A House for Today

2.  Československý architekt 11/1987: Medzinárodná architektonická

      súťaž na dom súčasnosti – A House for Today – úspech mladých

      československých architektov

3.  Technický magazín 6/1967: Obměny domu

4.  Projekt 6/1987: Tvorba mladých slovenských architektov

5.  Projekt 5/1989: 205 b.j. na Malinovského ul. v Bratislave

6.  Projekt 10/1988: Rob Krier, Šlabikár architektúry – recenzia knihy

7.  Projekt 7/1988: Helmut Jahn – profil

8.  Projekt 2/1989: Zaha M. Hadid – profil

9.  Projekt 3/2001: Konečne… 100 b.j.+VOV Murgašova ul.

10. Informácie SKA 9/2001: Blok na Šancovej ulici v Bratislave

11. ARCH 9/2005: Objav médií

12. ASB 11/2005: Keď transparentnosť nie je iba slovo

13. Dulla, M.; ,Moravčíková, H.: Kto je kto v architektúre na Slovensku,    

      Informačné stredisko architektúry SAS, Bratislava 1995, s. 72

14. Žalman, P.: Architektonický atlas Bratislava 1970-2006, vydal

      Peter Žalman, Bratislava 2007,

Výstavy:

1.  A House for Today, Florence Hall, RIBA, Londýn 1987

2.  Z dielne mladých, Galéria SFVU Bratislava, 1987

3.  Medzinárodné bienále architektúry Interarch, Sofia, 1987, 1989