Bondyho vila

Názov: Rekonštrukcia polyfunkčného domu
Miesto: Štefánikova ul., Bratislava
Stavebník: súkromná osoba
Autor: Juraj Karásek
Pôvodný autor: Alexander Skutecký 1921
Dátum: 1995