Pivovar Nitra

Názov: Nová Nitra - urbanisticko - architektonická štúdia
Miesto: areál pivovaru Heineken, Nitra
Autori: Juraj Karásek, Eva Vojteková, Marián Čurilla, Katarína Hrušovská
Dátum: 2007