Mickiewiczova

Názov: Polyfunkčný dom - prestavba a nadstavba
Miesto: Mickiewiczova ul. Bratislava - Staré mesto
Autor: Ing. arch. J. Karásek
Spolupráca: Ing. arch. J. Matulník
Dátum: 2004