RD Hlohovec

Názov: Rodinný dom
Miesto: Hlohovec
Stavebník: súkromná osoba
Autor: Juraj Karásek
Spolupráca: Anton Vilček
Dátum: 2015