RD Kaplath

Názov: Rodinný dom Kaplath
Miesto: Koplotovce
Stavebník: súkromná osoba
Autor: Juraj Karásek
Spolupráca: Peter Jakubišin, Anton Vilček
Stav: v realizácii