Saleziani

Názov: Pastoračné centrum Saleziánov
Miesto: ul. J. Hlúbika, Trnava
Autori: Juraj Karásek, Miroslav Takáč
Spolupráca: Anna Karásková
Dátum: 1993