Slovenský Grob

Názov: Rodinný dom
Miesto: Slovenský Grob
Stavebník: súkromná osoba
Autori: Ing. arch. Juraj Karásek, Ing. arch. Peter Jakubišin
Dátum: 2011