Synagóga SC

Názov: Rekonštrukcia synagógy a prístavba infopavilónu Senec
Miesto: Mierové námestie, Senec
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Autori: Juraj Karásek, Marián Čurilla, Katarína Hrušovská
Dátum: 2006