Agátky Stupava

Názov: Obytný súbor Agátky
Miesto: Stupava
Stavebník: Cevaservis a.s. Stupava
Autori: Juraj Karásek, Marián Čurilla, Katarína Hrušovská
Dátum: 2007