BA Údernícka

Názov: Polyfunkčné centrum Petržalka - Údernícka
Miesto: Údernícka ul., Bratislava - Petržalka
Autori: Juraj Karásek, Marián Čurilla, Katarína Hrušovská
Spolupráca: Viktor Fuček
Dátum: 2007