BA Vajnorská

Názov: Vstavba bytov do podkrovia bytového domu
Miesto: ul. Pri starej prachárni, Bratislava - Nové mesto
Stavebník: Spoločenstvo vlastníkov bytov
Autor: Juraj Karásek
Dátum: 2008