BA Žabotova

Názov: Bytový dom
Miesto: Žabotova ul., Bratislava - Staré mesto
Stavebník: Reding a.s., Bratislava
Autori: Juraj Karásek, Ivan Gürtler
Realizácia: 2006