Zámočnícka 10

Názov: Pamätný meštiansky dom
Miesto: Bratislava, Staré mesto
Stavebník: Cirkevný zbor ECAV Bratislava
Autor: Juraj Karásek
Spolupráca: Anton Vilček
Stav: v realizácii